Feedback

दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीका आधार स्तम्भहरूः एक विश्लेषण - डा. महेश्वर प्रसाद यादव / कुमार प्रसाद सिलवाल

पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच मानव स्वास्थ्य र सम्मानित जीवनको आधार हो । तर प
Read more >

खानेपानी आयोजनाको सार्थक संयोजन - डा. महेश्वर प्रसाद यादव

कुनै पनि सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूबाट उपभोक्ताहरू लामो समयसम्म लाभान्वित हुन
Read more >

खानेपानी आयोजनाको पारदर्शिताको उत्तम औजार : सामाजिक नक्सा - डा.महेश्वर प्रसाद यादव

सामाजिक नक्सा कुनै एक क्षेत्रको सामाजिक एवं भौतिक संरचना, समूह र संगठनहरूको वि
Read more >

हेलो अनुगमनको निष्कर्ष : नेवाका ८१ प्रतिशत आयोजनाहरू चल्दो अवस्थामा - डा.महेश्वरप्रसाद यादव

नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समुदायमा सञ
Read more >

एक घर एक धारा: नीतिगि व्यवस्था र अबको बाटो - डा. महेश्वर प्रसाद यादव

नेपालको खानेपानी क्षेत्रको राष्ट्रिय नीतिका रूपमा ल्याइएको ‘एक घर एक धारा नीत
Read more >

खानेपानी परियोजनाको सेन्सरबाट अनुगमनः एक नवीन प्रयोग - डा.महेश्वरप्रसाद यादव

नेपालमा हालसम्म निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये २८ प्रतिशत मात्रै पूर्
Read more >

खानेपानी परियोजनाको अनुगमनमा अभिनव - डा. महेश्वरप्रसाद यादव

नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ
Read more >

“Climate change is real and Nepal is highly vulnerable to its impacts:” Resham Jung Singh, Director, Nepal Water for Health

Nepal is one of the richest countries in fresh water resources but 3.5 million Nepalis still do not have access to basic water services.Resham Jung Singh is pursuing a PhD degree in Water Resource Management
Read more >

CHARITY: WATER LAUNCHES EXCITING NEW CAMPAIGN!

One of our donors, charity: water, has launched an exciting new campaign. charity: water started five years ago with a simple idea: they would share their story with the world, ask others to join them, and use
Read more >